30 NGÀY GIẢM CÂN TOÀN THÂN TOÀN THÂN CÔNG VIỆC THỬ THÁCH tại nhà Ep1 THÁNG 6Bắt đầu 1 chuỗi 30 ngày thử thách tập gym hàng tháng mới tại nhà. Làm với tôi để giảm cân / giảm mỡ / giảm inch / cơ bắp ….

What do you think?

Leave a Reply