9 phút tập gym tại nhà cho nam giới để loại bỏ chất béoNày các cậu! Bạn đã bao giờ nghĩ về cách mọi người tập gym và xây dựng cơ bắp vào thế kỷ 19 chưa? Họ đã đi đến các phòng tập gym? Tốt … .

What do you think?

Leave a Reply