Cách chạy phần mềm 16-bit trên máy tính Windows 7 64-bit

Tôi sống trong 1 khu vực của đất nước, nơi có nhiều người già. Nhiều người trong số những người tuyệt vời này vẫn có máy tính cũ đang chạy phần mềm cũ. Tuy nhiên, từng chút 1 họ đang bắt đầu nâng cấp máy tính và Hệ điều hành của mình lên Windows 7 64-bit mới nhất và tốt nhất – nhưng họ muốn tiếp tục sử dụng phần mềm cũ yêu quý của mình. Trong đó có vấn đề nằm ở chỗ!

1 ngày nọ, tôi thiết lập 1 máy tính Windows 7 mới cho 1 khách hàng. Anh ấy vô cùng hạnh phúc và sau đó anh ấy nói “OK, bây giờ chúng ta hãy cài đặt American Greetings CreataCard Gold 5 của vợ tôi và Hoyle Card Games của tôi”. Anh ấy và vợ đã sử dụng những chương trình này trong nhiều 5 và họ không thể sống thiếu chúng!

Như bạn có thể tưởng tượng, 2 chương trình này sẽ không cài đặt được. Cả 2 chương trình cũ này đều là 16-bit và sẽ không cài đặt trên HĐH Windows 7 64-bit. Nếu khách hàng của tôi đã mua 1 máy tính chạy Windows 7 32 bit, anh ta có thể đã chạy các chương trình của mình ở Chế độ Tương thích nhưng chức năng này sẽ không hoạt động trong Windows 7 64 bit.

Vì vậy, anh chàng đã rất thất vọng nhưng tôi vẫn “mát như trái dưa leo” vì tôi biết rằng có 1 số chương trình máy ảo miễn phí, tuyệt vời cho phép bạn chạy các chương trình 16-bit cũ hơn này trên Windows 7 64-bit.

Đây là những chương trình mà tôi đề xuất (đặc biệt là # 2 & # 3):

1) DOSBox (DOSBox là trình giả lập DOS và chỉ chạy các chương trình MS-DOS 16 bit chứ không phải Ứng dụng Windows 16 bit).

2) VirtualBox (1 “máy ảo” cho phép không sửa đổi hệ điều hành với tất cả phần mềm được cài đặt để chạy trong 1 môi trường đặc biệt, trên hệ điều hành hiện có của bạn).

3) VMware Player (1 “máy ảo” sẽ chạy các ứng dụng Windows kế thừa trên hệ điều hành hiện tại của bạn mà không can thiệp vào hệ điều hành gốc).

Chúc bạn vui vẻ khi tiếp tục thưởng thức các chương trình cũ hơn trên Hệ điều hành hoàn toàn mới !!

What do you think?

Leave a Reply